Kamerové systémy a bezpečnosť

  • Vytlačiť

kamera

 

Ochrana objektov a priestorov.


Naša firma ponúka zabezpečenie a ochranu objektov a priestorov od garáží, bytov, kancelárií, chát, domov, víl až po rozsiahle budovy.  Ochranu objektov môžeme zaistiť pomocou:

  1. Elektronických zabezpečovacích systémov
  2. Kamerových systémoch
  3. Video a audio Vrátnici

 

• Elektronické zabezpečovacie systémy

Ich úlohou je zabezpečiť ochranu objektu pred nevítanými návštevníkmi. Prípadné narušenie objektu signalizuje akusticky a opticky priamo na mieste za účelom upozorniť na narušiteľa a odradiť ho a/alebo odosiela informáciu o narušení vzdialene správcovi objektu alebo strážnej službe.

 

• Kamerové systémy

Ich úlohou je snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (príp. aj zvuk) zo sledovaného priestoru, monitorovať aktuálnu situáciu a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti.

 

• Video a audio vrátnici