Obchodné a reštauračné systémy I-KELP

iKelp Predajca

 

Obchodný informačný systém iKelp Predajca je medzi užívateľmi veľmi obľúbený nástroj na evidenciu skladového hospodárstva, sledovanie a riadenie obchodných vzťahov, pokladničné systémy a mnohé ďalšie špecifické možnosti. Naše riešenia si získali dôveru nie len veľkého množstva spokojných užívateľov ale i širokej siete partnerov, ktorí Vám pomôžu s jeho úspešným používaním. Nestrácajte čas, vymeňte Váš starý systém za riešenie iKelp Predajca už dnes a získajte mnohé výhody!

 

Prečo je iKelp Predajca takým obľúbeným nástrojom?

 • Veľmi dobrá cena
 • Jednoduché a prívetivé ovládanie
 • Podpora širokej škály zariadení
 • Veľké množstvo funkcií a modulov
 • Sieťové riešenie, podpora Terminal Servera
 • Komplexné návody na webe s inštruktážnymi videami
Aké zariadenia podporuje iKelp Predajca?
 • REGISTRAČNÉ POKLADNICE
 • DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
 • FIŠKÁLNE MODULY
 • ÚČTENKOVÉ TLAČIARNE
 • PEŇAŽNÉ ZÁSUVKY
 • SNÍMAČE ČIAROVÝCH KÓDOV
 • PC SKENERY
 • VÁHY A ZÁKAZNÍCKE DISPLEJE
 • TLAČIARNE NA ETIKETY
 • A MNOHÉ INÉ ..
Pre koho je iKelp Predajca určený?
 • MALOOBCHODNÉ PREDAJNE
 • VEĽKOOBCHODNÉ A DISTRIBUČNÉ SPOLOČNOSTI
 • SERVISNÉ STREDISKÁ
 • MOBILNÍ PREDAJCOVIA
 • INTERNETOVÉ OBCHODY
 • A MNOHÉ INÉ ...

 

ikelp-could
 • iKelp Cloud Vám prináša to, čo by ste očakávali ...
 • Úspora nákladov
 • Vysoká bezpečnosť
 • Mobilita
 • Flexibilita
 Sú tieto riešenia pre Vás vhodné?

 • Prevádzkujete vlastný server, do ktorého ste investovali a platíte za jeho údržbu a prevádzku?
 • Máte viacero prevádzok prepojených cez internet a potrebujete mať aktuálny prehľad o hospodárení?
 • Zamestnávate "mobilných" pracovníkov, ktorí sa pohybujú v teréne a potrebujú pracovať v informačnom systéme?
 • Potrebujete pracovať z domu, z kaviarne alebo kdekoľvek ste a máte Internet?
 • Dávate prednosť pravidelným, nízkym mesačným poplatkom pred neplánovanými veľkými investíciami a servisom?
 • Ak ste sa v týchto otázkach "našli", pokračujte v čítaní, pretože máme pre Vás riešenie!

Úspora nákladov

 • Informačný systém je prevádzkovaný v dátovom centre. Na strane klienta je aplikácia iba zobrazovaná. Takéto riešenie Vám prináša úsporu nákladov hneď vo viacerých oblastiach:
 • Nemusíte kupovať vlastný výkonný server a platiť jeho prevádzku, údržbu alebo opravy a inovácie
 • Zálohovanie údajov a elektrického napätia je súčasťou dátového centra
 • Nemusíte investovať do softvérových licencií operačného systému alebo samotného informačného systému

Vysoká bezpečnosť

 • Dátové centrum je vybavené špičkovými informačnými technológiami, ktoré okrem vysokého výpočtového výkonu poskytujú aj vysokú mieru zabezpečenia. Nejde však len o ochranu údajov pred neoprávnenými osobami, ale aj:
 • ukladanie údajov na viacero nezávislých diskov súčasne a v reálnom čase
 • pravidelné zálohovanie údajov
 • zabezpečenie záložnej elektrickej energie
 • viacero nezávislých vysokorýchlostných internetových pripojení
 • duálna kabeláž elektrickej a počítačovej siete
 • redundancia jednotlivých komponentov serverov
 • záložné servery

Mobilita: Pre prácu s aplikáciou, ktorá je prevádzkovaná v dátovom centre sa používa tzv. RDP protokol. Jeho používanie je dostupné od Windows XP, pričom RDP klient je jeho súčasťou. Môžete teda pracovať na bežnom počítači, notebooku, prípadne na rôznych prenosných zariadeniach ako napr. tablet, mobilny telefón, atď. Väčšina mobilných operačných systémov umožňuje používanie RDP protokolu.A čo Vám prináša mobilita okrem použitia rôznych zariadení? Je to najmä dostupnosť aplikácie cez Internet prakticky odkiaľkoľvek. Ak máte viacero prevádzok, mobilných pracovníkov, alebo pracujete z domu, stále môžete mať prístup k informačnému systému.

 

Flexibilita: Keďže nemusíte investovať do drahých zariadení alebo softvérových licencií, ale za používanie celého systému platíte len mesačné poplatky, môžete kedykoľvek meniť využívanú platformu alebo zloženie softvérových licencií podľa potreby. Takisto, ak u Vás dochádza ku zmenám v počte užívateľov, môžete podľa týchto potrieb meniť plán mesačných poplatkov. Chcete napríklad vyskúšať nejaký nový softvérový modul? Stačí si ho predplatiť na jeden mesiac a následne sa rozhodnúť o jeho používaní.

 

Ďalšie informácie: 

  

pos-pokladna-hlavna-obrazovka-3d

 • Hľadáte elegantné dotykové riešenie?
 • Potrebujete otvorené účty?
 • Prevádzkujete kaviareň alebo reštauráciu?
 • Chcete prehľadne účtovať na stoly?
 • Obmedzuje Vás bežná reg. pokladnica?

 

 • Neobmedzený počet PLU
 • Jednoduché a prehľadné ovládanie
 • Rýchle tovary, predvolené skupiny
 • Možnosť úpravy položiek dokladu
 • Tlač objednávok "do kuchyne"
 • Otvorené účty na stoly
 • Vlastný dizajn rozloženia stolov
 • Rozúčtovanie položiek dokladu
 • Zákaznícke karty
 • Systém zliav a zvýhodnených cien
 • Platby v hotovosti, kreditom a šekmi
 • Podrobné štatistiky a uzávierky

 

 

 

 

pos-manager-uvodna-obrazovka-smallKelp POS Manažér spolu s aplikáciou skladového hospodárstva iKelp Predajca (alebo iným) predstavuje úplný predajný systém, ktorý Vám umožní tvoriť účtenky na registračnej pokladnici (napríklad pokladnice spoločnosti Elcom) alebo fiškálnej tlačiarni (napríklad Elcom EFox alebo Varos FT4000) podľa zákona 289/2008 Z.z.

 

 

 

Čo Vám iKelp POS Manažér ponúka?

 • Podpora viacerých zariadení od viacerých výrobcov
 • Jednoduché užívateľské rozhranie
 • Stála kontrola zariadenia (sledovanie, či je zariadenie pripojené a v správnom stave) a oznamovanie zmien
 • Užívateľské funkcie (Denná uzávierka, Intervalová uzávierka, Kontrola zaplnenia elektronického žurnálu, Nastavenie času na zariadení, Otváranie pokladničnej zásuvky, Módy predaja: fiskálny, nefiskálny a tréningový - bez nutnosti nastavovať priamo zariadenie, Rôzne možnosti nastavenia zobrazovania zliav, ďalšie viď. novinky vo verzii)
 • Možnosť povoliť niektoré funkcie len oprávneným osobám
 • Možnosť predaja z viacerých počítačov na jednom zariadení
 • Lokálne siete, VPN siete
 • Terminálové riešenia
 • Vhodné pre prevádzky prepojené internetom
 • Kontrola času zariadenia, automatická zmena času pri prechode na letný a zimný čas
 • Podpora externých displejov
 • Podpora externých (bonovacích) tlačiarní

iKelp POS Manažér má jednoduché užívateľské rozhranie, je vytvorený na najnovších teghnológiách, spustí sa automaticky po štarte počítača a nemusíte sa oň nijako špeciálne starať. Aplikácia iKelp POS Manažér sprostreduje komunikáciu medzi nadradenou aplikáciou (systémom skladového hospodárstva akým je napríklad aplikácia iKelp Predajca) a fiskálnou tlačiarňou (napríklad Elcom EFox, Varos FT4000) alebo registračnou pokladnicou (napríklad pokladice spoločnosti Elcom), ktoré sú definované zákonom 289/2008 Z.z. Dostupné sú dve verzie aplikácie: aplikačný server (TCP/IP alebo File Server) pre predaj z viacerých počítačov a modul, ktorý sa integruje priamo do systému skladového hospodárstva pre predaj z jedného počítača.

 • Jednoduchá integrácia vďaka dodávanému komponentu vhodná pre široké pole techonológií (ActiveX, XML, .NET)
 • Možosť komunikácie so serverom cez TCP/IP alebo cez súborový systém (XML súbory)
 • Klientský komponent dokáže komunikovať priamo so zariadením ale aj so serverom, takže integráciou jediného komponentu získate riešenie pre jeden PC ale aj sieťové riešenie pre viacej počítačov
 • Dostupná široká škála funkcií, ktoré môžete využiť pre on-line aj off-line predaj
 • Synchrónna aj asynchrónna komunikácia so zariadením (vhodné pri zobrazovaní na displeji a iných operáciách)
 • Pri synchrónnej komunikácii sa klientský komponent sám stará o zobrazovanie stavu prebiehajúceho predaja
 • Jednoduchý servis - aplikácia si sama zistí základné nastavenia zariadenia (zaokrúhľovanie, hladiny DPH a iné) a servisný technik konfiguruje len základné nastavenia

Výhody aplikačného servera iKelp POS Manažér Server

 • Predaj na jednom zariadení z viacerých počítačov
 • Komunikácia so serverom cez file system (XML dokumentom) alebo cez TCP/IP protokol
 • Dostupný jednoduchý ActiveX alebo .NET klientský komponent, pre jednoduchú integráciu do Vášho systému

Výhody modulu iKelp POS Manažér (Klient)

 • Jednoduchý spôsob ingetrácie do existujúcej aplikácie (ActiveX, .NET konponent)
 • Integrujete len jeden komponent a Vaša aplikácia okamžite podporuje komunikáciu s desiatkami zariadení rôznych výrobcov
 • Nemusíte pripravovať vlastné užívatľské rozhranie, pretože iKelp POS Manažér môžete plne ovládať z ikonky vedľa hodín

Aké funkcie sú k dispozícii?Podpora on-line predaja

 • Predaj účtenky (položky, zľavy, refund, text k položkám, text pred/za účtenku, definovanie platidiel)
 • Vykonanie dennej, intervalovej uzávierky
 • Fiskálny, nefiskálny a tréningový mód predaja
 • Vklad a výber hotovosti z pokladničnej zásuvky
 • Otváranie pokladničnej zásuvky, ovládanie displeja, sledovanie stavu zariadenia a mnohé iné...

Podpora off-line predaja

 • Naplnenie poladnice tovarovými položkami (PLU), tovarovými skupinamu (DPT), mernými jednotkami
 • Naplnenie rýchlych QPLU, ak ich pokladňa má
 • Vyčítanie predaných položiek
 • Vyčítanie naprogramovaných tovarových položiek
 • Vymazanie položiek, čítanie systémových príznakov zariadení a iné...

pos-mobile-mobile-xsmallMobilné riešenie objednávok pre reštaurácie a kaviarne. Každá väčšia gastronomická prevádzka zápasí s rýchlosťou vybavovania zákazníkov a s prehľadnosťou objednávok jedál / nápojov a ich stavom vybavenia. iKelp POS Mobile je ideálnym riešením, ktoré modernizuje Vašu prevádzku.

 

Výhody:

 • Rýchlosť a prehľadnosť objednávok
 • Bezplatná demoprevádzka
 • Nulové vstupné náklady
 • Jednoduché používanie
 • Nízke prevádzkové náklady,
 • od 9 € bez DPH mesačne

Čo získate zavedením mobilného systému objednávania?

 

Zvýšenie obratu: Nasadením mobilného systému objednávok sa zvýši rýchlosť ich vybavenia a aj prehľadnosť. Takto získaný čas môžu Vaši čašníci využiť na zvýšenú starostlivosť o zákazníkov. To vedie k zvýšeniu predaja. Efektívny systém Vám takisto pomôže v čase špičiek ako sú napríklad obedové prestávky.

 

Spokojnosť zákazníkov: Vďaka rýchlemu a presnému vybavovaniu objednávok budú Vaši zákazníci spokojní a radi navštívia Vašu reštauráciu opakovane. Taktiež podajú pozitívnu referenciu svojim známym a ocenia aj modernosť Vašej prevádzky.

 

Zvýšenie presnosti evidencie: Položky objednávky zákazníka sa zadávajú iba raz a to priamo pri stole. Odpadá tak potreba nezávislého nahlasovania do kuchyne a nezávislého zadávania položiek do pokladničného systému. Takto je minimalizovaná chybovosť a zvyšuje sa presnosť evidencie od objednávky, cez výrobu až po samotné vyúčtovanie.

 

Prečo práve iKelp POS Mobile?

 

Nulové investičné náklady: Naše riešenie nevyžaduje inštaláciu žiadnych dodatočných zariadení. Čašníci môžu využívať svoje vlastné mobily (smartphone), alebo si ich môžete zakúpiť v akcii za symbolický poplatok. Neplatíte žiaden zriaďovací poplatok za službu iKelp POS Mobile. V prípade využitia mobilného internetu nemusíte budovať žiadnu WiFi sieť.

 

Vždy aktuálne riešenie: iKelp POS Mobile je poskytovaný ako služba cez internet. Celé riešenie je pod centrálnou správou, dohľadom a pravidelnými aktualizáciami. Máte tak istotu, že používate najnovšiu verziu aplikácie s najnovšími funkciami.

 

Jednoduché uvedenie do prevádzkyiKelp POS Mobile je webová aplikácia. Vo Vašom telefóne / tablete spustíte webový prehliadač, zadáte požadované meno a heslo (po autorizácii zariadenia už len kód čašníka) a môžete začať objednávať. Okrem pokladničného systému nemusíte mať na prevádzke žiadne iné dodatočné zariadenia.

 

Bezproblémová demoprevádzka: Mobilný systém objednávania si môžete vyskúšať kedykoľvek a bezplatne. Vďaka použitej technológii cez webový prehliadač si môžete aplikáciu pozrieť na počítači, notebooku, tablete alebo mobilnom telefóne (podporovaná je široká škála zariadení, viď iKelp POS Mobile: Systémové požiadavky). Demoprevádzka nevyžaduje prakticky žiadnu technickú prípravu, riešenie si tak môžete vyskúšať okamžite.

 

Použitie lacných zariadení: V prípade iKelp POS Mobile je možné použiť akýkoľvek tablet alebo smartphone, ktorý spĺňa minimálne technické požiadavky. Vďaka tomu nemusíte kupovať drahé špecializované zariadenia. Čašníci môžu dokonca využiť svoje vlastné mobilné telefóny, prípadne môžete využiť akciové ponuky mobilných operátorov a získať tak zariadenia za symbolický poplatok.

 

Nízke prevádzkové náklady: Pri našom riešení neplatíte za údržbu a servis drahých zariadení. Nekupujete žiadne softvérové licencie, iKelp POS Mobile je poskytované ako služba za symbolický mesačný poplatok. Ako to funguje?

 

1. Čašník objedná jedlo priamo pri stole: Na mobilnom zariadení vyberie miestnosť, stôl a zadá objednané položky pre jednotlivé osoby. K objednaným jedlám môže pridať poznámku.

 

2. Objednávka sa vytlačí v kuchyni: Podľa nastavení sa objednané jedlo vytlačí ako objednávka v kuchyni (bonovačka). Objednávky na miešané nápoje a kávy sa môžu vytlačiť pri bare.

 

3. Kuchár jedlo pripraví, čašník odnesie zákazníkom :Kuchár pripraví jedlo a priloží k jednotlivým porciám vytlačené objednávky. Čašník tak okamžite vie, kam pripravené jedlo odnesie.

 

4. Vyúčtovanie objednávky :Položky objednávky zadané cez mobilné zariadenie sa automaticky prenesú do pokladničného systému. Vyúčtovanie je teda jednoduché a môže byť rozdelené na jednotlivé osoby / miesta.

 

5. Zvýšite obrat a získate spokojných zákazníkov. Mobilné riešenie objednávania vo Vašej prevádzke zrýchli obsluhu zákazníkov a aj jej presnosť. Čašníci sa tak môžu viac venovať hosťom. To Vám zvýši obrat ako i spokojnosť zákazníkov.

  

Obchod

telefon041 5 003 167
0904 444 014

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Technická podpora

telefon041 5 003 168
0907 707 050

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Pri kúpe produktov máte možnosť
platby kartou, alebo môžete
využiť  splátkový predaj.

visa2maesto-master-card1quatro1home-creditcetelem2grenke2
facebook