iKelp Dochádzka, evidencia dochádzky zamestnancov s jednoduchou správou

dochadzkaDochádzkový systém iKelp Dochádzka je ďalší úspešný produkt nesúci značku iKelp. Kvalitu tohto produktu si overilo už mnoho spokojných zákazníkov od malých firiem až po veľké spoločnosti s niekoľkými stovkami zamestnancov. iKelp Dochádzka Vám pomôže zjednodušiť a zrýchliť proces spracovania dochádzky od zbierania príchodov a odchodov až po vyhodnotenie prítomností a ich export pre mzdové oddelenie.

 

Prečo je iKelp Dochádzka vhodným riešením Vášho dochádzkového systému:

 • Revolučné riešenie dochádzky (už žiadne dlhé hodiny nad preškrtanými papiermi)
 • Presnejšie evidovanie príchodov a odchodov zamestnancov, čo zvyšuje morálku a príchodovú disciplínu
 • Máte možnosť poskytnúť prehľad dochádzky zamestnancom a preniesť na nich zodpovednosť za správnosť svojej dochádzky
  • Automatické spracovanie na základe presných pravidiel
  • Kontrolujete len to, čo je skutočne chybné
  • Dochádzku zamestnanca máte prehľadne pre očami
  • iKelp Dochádzka podporuje rôzne pravidlá pre riešenie salda, nadčasov, náhradného voľna, príplatkov a mnohého iného
 • Možnosť exportu do mzdových či stravovacích systémov
 • Definovanie pracovných kalendárov, v ktorých sú automaticky nahrané sviatky
 • Poloautomatické generovanie zmien (týždenných aj cyklických) Vám uľahčí plánovanie
 • Spracovávanie zamestnancov len ich vedúcimi

 

Opis systému:

 • Evidencia zamestnancov – evidovanie zamestnanca od nástupu až k odchodu zo zamestnania, evidencia identifikátorov, skupinovanie zamestnancov, automatické posielanie dochádzky na e-mail
 • Pracovné kalendáre – rýchle týždenné či cyklické generovanie zmien, evidovanie sviatkov, vytvorenie viacerých kalendárov pre jednotlivcov alebo skupiny
 • Zmeny – pružná, pevná, pohyblivá, voľná zmena, generovanie salda, nadčasov, priradenie zmien skupinám i jednotlivcom, alternatívne zmeny
 • Kniha dochádzky – prehľadný nástroj pre manažérov na sledovanie dochádzky zamestnancov podľa konkrétnych požiadaviek, tlačové výstupy
 • Dochádzkové terminály – možnosti nastaviť rôzne funkcie snímačov, prehliadanie salda, možnosť výberu terminálu podľa prostredia
 • Prehliadač dochádzky – možnosť zamestnancov sledovať si dochádzku, odpracované hodiny, saldo, možnosť priebežne opravovať chyby v dochádzkeJe iKelp Dochádzka určená pre Vás?

  • Je Váš dochádzkový systém starý a nevyhovuje Vašim požiadavkám?
  • Patríte k mnohým zamestnávateľom, ktorí ešte dnešnej dobe evidujú dochádzku na kúskoch papiera?
  • Potrebujete sa zbaviť prácneho a nepresného evidovania dochádzky?
  • Potrebujete delegovať kontrolovanie dochádzky medzi niekoľko oddelení a vytvoriť jednoduchý systém spracovania dochádzky s presnými pravidlami?
  • Hľadáte jednoduchý, rýchly a spoľahlivý dochádzkový systém, ktorý zvládne aj tie najzložitejšie požiadavky?Ak ste si aspoň na niektorú z otázok odpovedali kladne, neváhajte kontaktovať najbližšieho iKelp Partnera. Vymeňte neprehľadný systém za riešenie vašich potrieb.

    

   Pre koho je iKelp Dochádzka určená:

   • bežné stredne veľké spoločnosti s bežnou pracovnou dobou
   • spoločnosti so stovkami zamestnancov so zložitým zmenovým riešením dochádzky
   • štátne a finančné inštitúcie

    

   Chcete aby boli aj Vaši zamestnanci zodpovední za svoju dochádzku?

    

    iKelp epweiKelp Dochádzka - Prehliadač

   • Možnosť prezierť si dochádzku
   • Zamestnanec vidí svoje plánované zmeny
   • Možnosť kontaktovať správcu dochádzky 

     

     

     

     

    Webový prehliadač dochádzky umožní Vašim zamestnancom prezerať si svoju dochádzku on-line počas celého mesiaca. Prehliadač zobrazuje zamestnancom príchody, odchody, odpracované úseky (práca, nadčas a pod.) odpracované hodiny, saldo či dokonca sviatky. Webový prehliadač je veľmi užitočný nástroj, vďaka ktorému budú mať Vaši zamestnanci väčšiu kontrolu nad svojou dochádzkou, čo má za následok vyššiu dochádzkovú disciplínu.Vďaka webovému (internetovému) prostrediu, s ktorým sa väčšina z nás bežne stretáva nie je webový prehliadač náročný na školenia. Je jednoduchý a intuitívny. iKelp Dochádzka - Prehliadač je webová aplikácia postavená na technológii ASP.NET 2.0. Tento produkt sa kvalitou a dizajnom vyrovná špičkovým dochádzkovým systémom. Ponúka zamestnancovi kompletný prehľad jeho dochádzky.Zdrojom dát pre prehliadač je dochádzkový systém iKelp Dochádzka.Nároky na klientské počítače sú porovnateľné s bežnými webovými stránkami s ktorými sa užívateľ stretá na internete. Nároky kladené na servrovú časť sú do značnej miery ovplyvňované počtom súčasne využívajúcich službu iKelp Dochádzka - Prehliadač, ak máte vo firme intranetový portál, ktorý aktívne používate, tak dané prostredie bude postačujúce pre chod aplikácie.

   Potrebujete získať z dochádzkového systému len tie zaujímavé informácie?

    

     ikelp knihadochiKelp Dochádzka - Kniha dochádzky

   • Komplexné prezerania dochádzky Vašich zamestnancov
   • Filtrovanie dochádzky len na Vami požadované informácie
   • Tlače rôznych výstupovwKniha dochádzky je určená pre manažérov či pre vedúcich pracovníkov. Tento nástroj je určený na prehliadanie dochádzky zamestnancov. Neskoré príchody, skoré odchody, príliš dlhé obedy či iné výnimočné situácie, ktoré môžu zamestnanci zneužívať, tak nájdete rýchlo a ľahko.
   Chcete skončiť s prácnym plánovaním zmien?

    

   iKelp smenyiKelp Dochádzka - Zmeny

   • Tvorba zmien
   • Pružná, pevná, pohyblivá a voľná zmena a ich varianty
   • Definícia alternatívnych zmien
   • Automatické rozlišovanie pracovných dní, sobôt, nedieľ či sviatkov
   • Vyhodnocovanie jadra – času, kedy zamestnanec musí byť povinne v práci
   • Časové rozsahy pre príchod, prácu či odchod
   • Rôzne typy prerušenia (strava, choroba, dovolenka OČR a mnoho ďalších) 

     

    Kelp Dochádzka sa môže pochváliť veľmi precíznym a komplexným riešením zmien. Počet zmien je ľubovoľný a možnosti nastavenia zmeny sú veľmi široké:

    • definícia rozsahu pre príchod a odchod zamestnanca – ak zamestnanec nepríde alebo neodíde v tomto rozsahu, budete na to upozornený
    • odstránenie umelého zvyšovania nadčasov – k nadčasom sa započíta len skutočne odpracovaný čas
    • vďaka alternatívnym zmenám nebudete zaťažený administráciou systému kvôli tomu, že zamestnanec si vymenil zmenu, či prišiel do práce aj v deň svojho voľna
    • nočný, poobedný a navyše špeciálny zmenný príplatok môžete kontrolovať jednoducho a rýchlo

    

   iKelp spracovanieEvidencia a spracovanie dochádzky

   • Automatické odčítanie stravy
   • Spracovanie nadčasov, salda, náhradného voľna a iné
   • Sledovanie príplatkov (poobedných, nočných či zmenných)
   • Jednoduché riešenie podkladov (mzdy, stravné lístky)
   • Presnejšia kontrola odpracovaných hodín
   • Kontrola presných príchodov a odchodov
   • Export dochádzky do mzdových systémov

    

     Program iKelp Dochádzka bol navrhnutý tak, aby poskytol čo najširšie možnosti spracovania dochádzky, avšak zároveň aby nezaťažoval obsluhu a poskytol užívateľom len tie informácie, ktoré skutočne potrebujú. Tajomstvo úspechu iKelp Dochádzka skrýva v jednoznačne špecifikovaných pravidlách spracovanie, ktoré môžete ľubovoľne meniť a kombinovať.

    

   • Máte pevne stanovené prestávky potrebujete ich automaticky strhávať z odpracovanej doby? iKelp Dochádzka má niekoľko možností, ako tento problém riešiť bez toho, aby ste sa tým ďalej zaoberali.
   • Potrebujete riešiť podklady napríklad pre stravné lístky? Využite iKelp Dochádzku, ktorá dokáže generovať výstup podľa vami zvolených kritérií.
   • Máte veľkú fluktuáciu zamestnancov či brigádnikov? iKelp Docjádzka má jednoduchú no pritom komplexnú agendu. Vhodne navrhnuté filtre Vám pomáhajú prepínanie len medzi tými zamestnancami, ktorý Vás skutočne zaujímajú.
   • Chcete svojich zamestnancov oboznámiť s ich dochádzkou? Využite možnosť automatického zasielania e-mailov s dochádzkou, alebo poskytnite zamestnancom možnosť pozrieť si svoju dochádzku cez jednoduchý prehliadač.

    

   Mzdový systém nie je problém

   • iKelp Dochádzka podporuje export dochádzky do mnohých mzdových systémov:
   • Datalock
   • Datalock SPIN
   • Human (Hour)
   • Herkules (Softip)
   • Magma
   • MRP (v rozpracovanom štádiu)Náš vývojový tým postupne prepracuje exporty do všetkých mzdových systémov dostupných na trhu.
   Chcete zjednodušiť a sprehľadniť plánovaním zmien?

    

   iKelp kalendarPracovné kalendáre

   • Neobmedzený počet pracovných kalendárov
   • Cyklické alebo týždenné plánovanie zmien
   • Kontrola fondu podľa pracovného kalendáru
   • Fond náhradného voľna prepojený so saldom     

     

     

     

     

    Máte komplikované plánovanie zmien, dvojzmennú či trojzmennú prevádzku? Neváhajte zmeniť Váš dochádzkový systém a využite prednosť aplikácie iKelp Dochádzka. Plánovanie kalendára sa nielen zjednoduší, ale pri využití automatického generovania týždňov alebo cyklov, sa už o pracovný kalendár nemusíte starať.

     

    Pomocou aplikácie iKelp Dochádzka môžete pracovné kalendáre vytlačiť a rozdať zamestnancom. Vaši zamestnanci si tiež môžu prezerať svoji dochádzku a plánované zmeny priamo na prehliadači v mieste ich pracoviska, na intranete či na internete.

   Chcete mať poriadok v zamestnancoch?

    

   ikelp zamestnanciEvidencia zamestnancov

   • Osobné informácie zamestnanca
   • Fotky zamestnancov
   • Pridávanie viacerých identifikačných kariet alebo čipov
   • Stromové skupiny zamestnancov
   • Definovanie pracovných kalendárov
   • Definovanie zmien
   • Jednoduché vyhľadávanie zamestnancov 

     

     

     

    Mnohé systémy neponúkajú možnosť vytvoriť skupiny zamestnancov a povoliť prístup do tejto skupiny len zvoleným správcom. Pre prevádzky, kde je viacero oddelení a dochádzku si na jednotlivých oddeleniach riešia ich vedúci, je však táto požiadavka veľmi dôležitá. Práve preto iKelp Dochádzka túto možnosť prináša a nielen to.Niektoré prevádzky potrebujú riešiť dochádzky jednotlivo pre každého zamestnanca, iné naproti tomu riešia dochádzku skupinovo a potrebujú systém, ktorý im to umožní. iKelp Dochádzka podporuje možnosť nastaviť pracovné kalendáre a zmeny na každého zamestnanca zvlášť, ako aj na celú skupinu.

Obchod

telefon041 5 003 167
0904 444 014

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Technická podpora

telefon041 5 003 168
0907 707 050

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Pri kúpe produktov máte možnosť
platby kartou, alebo môžete
využiť  splátkový predaj.

visa2maesto-master-card1quatro1home-creditcetelem2grenke2
facebook