Splátkový predaj

 

Splátky pre súkromné osoby

quatro-splatkovySplácať  je jednoduchšie ako šetriť

Vieme, že najväčšiu radosť z výrobku človek zažije, keď si ho kúpi hneď. Splatiť výrobok je predsa omnoho ľahšie ako dopredu šetriť. Preto sa snažíme priniesť čo najjednoduchší a najvýhodnejší nákup na splátky. Aj vďaka tomu sme na Slovensku jednotkou. Nakupovať na splátky cez Quatro môžete v súčasnosti už čokoľvek. Ako nakupovať na splátky

 • SOM DRŽITEĽOM QUATRO KARTY

Nákup na splátky, ak ste držiteľom striebornej Quatro karty, je veľmi jednoduchý a rýchly. Môžete nakupovať až do výšky 5 000 €, a to len s OP a kartou. Máte možnosť využiť aj 0% akontáciu a samozrejmosťou je, že nakupujete jednoducho bez ručiteľa. Ak predložíte potvrdenie o príjme manžela, resp. manželky môžete nakupovať až do výšky 7 000 €. Karta Triangel klub Vám prináša rovnaké výhody ako strieborná Quatro karta.

 • NIE SOM DRŽITEĽOM QUATRO KARTY

Ak ste ešte nenakupovali cez Quatro alebo ešte nie ste držiteľom Quatro karty, potom k nákupu na splátky potrebujete nasledovné doklady : Zamestnaný občan: Občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu). Jeden z dokladov potvrdzujúcich Vaše meno a adresu (faktúra za plyn, elektrinu, vodu, telefón, mobilný telefón alebo výpis z bankového účtu + kópia), nie staršie ako 1 mesiac. Tento doklad môže byť vystavený aj na meno iného rodinného príslušníka tak, aby sa zhodovalo priezvisko a adresa. Potvrdenie zamestnávateľa o príjme, nie staršie ako 1 mesiac.

 

V prípade nákupu na splátky do 1 000 € (s DPH) stačí, ak predložíte iba občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu).

 

Živnostník: Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, výpis kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, resp. potvrdenie o podaní kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a živnostenský list, resp. výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac (stačia kópie, ktoré podľa originálu overí predajca).

 

Dôchodca: Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, potvrdenie o výške poberaného starobného alebo vysluhového dôchodku.V prípade individuálneho posúdenia klienta má spoločnosť právo vyžiadať si ďalšie doklady. 

 logo home creditČasto kladené otázky

 • Ako prebieha dohodnutie?

Potom čo si vyberiete tovar, pracovník obchodu s Vami spíše žiadosť o nákup na splátky a nechá ju obratom posúdiť. Ak bude schválená, podpíšete v obchode úverovú zmluvu a tovar si ihneď môžete odviezť domov.

 • Koľko zaplatím za vybavenie?

Za vybavenie nákupu na splátky neplatíte žiadny poplatok, vybavenie je zadarmo.

 • Aké budem potrebovať doklady?

Pripravte si prosím dva doklady totožnosti (napr. platný vodičský preukaz, platný cestovný pas, rodný list či platný zbrojný preukaz). Občania SR musí vždy doložiť občiansky preukaz. Ak ste zamestnaný alebo SZČO, pripravte si údaje o firme - presný názov, adresu, telefón a IČO.

 • Akým spôsobom možno splátku uhradiť?

Splátky môžete hradiť buď bankovým prevodom (odporúčame zriadiť si trvalý príkaz na úhradu) alebo prostredníctvom poštových poukážok, ktoré Vám zašleme.

 • Môžem si pri nákupe na splátky dojednať poistenie pre prípad, že nebudem môcť splácať?

Áno, ak spĺňate podmienky pre vstup do poistenia, môžete si pri uzatváraní úverovej zmluvy zvoliť Poistenie výdavkov. Poistné plnenie z daného poistenia sa vypláca priamo klientovi, ktorý sa podľa svojho uváženia rozhodne, ako ich použije. Bližšie informácie k poisteniu nájdete TU.

 

Poistenie výdavkov

 

Zaistite seba a Vašu rodinu v prípade nepriaznivých životných udalostí ako je dlhodobá práceneschopnosť, strata zamestnania či ukončenie podnikania, priznanie invalidity alebo smrť. V týchto nečakaných situáciách poisťovňa uhradí priamo Vám alebo Vašej rodine po dobu trvania poistnej udalosti každý mesiac plnenie vo výške splátky úveru, alebo jednorazovo vyplatí plnenie vo výške nesplateného úveru. Poistenie dohodnete priamo pri uzatváraní Vašej úverovej zmluvy a poistné je súčasťou Vašej pravidelnej mesačnej splátky.

 

Zvoliť môžete jeden z nasledujúcich balíčkov poistenia podľa Vašich potrieb

 

Balíček Premium: poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Straty príjmu zo zamestnania či podnikania
 • Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
 • Invalidity následkom choroby alebo úrazu
 • Smrti úrazom

Balíček Plus: poskytuje poistné krytie pre prípad

 • Pracovnej neschopnosti následkom choroby či úrazu
 • Invalidity následkom choroby alebo úrazu
 • Smrti úrazom

logo-cetelemParametre úveruKlasický spotrebiteľský úver poskytujeme formou nákupu na splátky. Majiteľom tovaru sa stávate okamžite po jeho prebratí v predajni. Výhodou tohto produktu je kombinovateľnosť jednotlivých parametrov úveru:

 

Priama platba: Priamu platbu hradíte v hotovosti priamo v predajni. Jej výšku si môžete určiť podľa možností vašej peňaženky od 0% do 90% ceny tovaru.

 

Mesačná splátka: Mesačnú splátku prispôsobíte rodinnému rozpočtu a máte istotu, že počas celej doby splácania ostane nezmenená.

 

Dĺžka splácania: Splácať môžete 6 až 36 mesiacov, vybrané tovary až do 48 mesiacov.

 

Výška úveru: Výška úveru sa pohybuje od 100,00 EUR do 17 000,00 EUR v závislosti od typu tovaru a zvoleného produktu. Pri výške úveru do 3 400 EUR vám postačí len občiansky preukaz. Ak je výška úveru pri nákupe na splátky vyššia ako 3 400 EUR (pri podnikateľoch viac ako 1 000 EUR) je potrebné predložiť ďalšie doklady (potvrdenie o výške príjmu, doklad na overenie adresy).

 • Aké podmienky musím spĺňať?

ste fyzická osoba, občan SR s trvalým pobytom na území SR, máte vek od 18 do 70 rokov, máte trvalý zdroj príjmov.

 • Aké doklady potrebujem?

občiansky preukazpotvrdenie o výške príjmu alebo výplatné pásky u klienta v trvalom pracovnom pomere, potvrdenie o podaní daň. priznania u klienta SZČO; výmer o dôchodku zo Soc. poisťovne v prípade klienta dôchodcu)doklad o adrese (výpis z bank. účtu, SIPO, faktúra za telefón, ..)ak máte od nás Kreditnú kartu, tak Vám stačí občiansky preukaz a táto karta

 

U niektorých obchodných partnerov vám k žiadosti o úver stačí doložiť (do určitej výšky úveru) Občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti.

 • Ako dlho trvá schválenie úveru?

V priebehu niekoľkých minút sa dozviete výsledok posúdenia, najneskôr však do 24 pracovných hodín. Poistenie úveruCETELEM SLOVENSKO a.s. vám v spolupráci s Poisťovňou Cardif Slovakia, a.s. ponúka úverové poistenie, ktoré chráni vás a vašich najbližších pred finančnými ťažkosťami v prípade nepriaznivých životných situácií. 

Súbory poistenia poplatok za poistenie(% z mesačnej splátky)
Základný súbor poistenia pre prípady:
 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
3,33%
Štandardný súbor poistenia pre prípady:
 • smrti
 • plnej a trvalej invalidity
 • pracovnej neschopnosti
 • poistenie spoludlžníka
 • hospitalizácie
4,99 %
Rozšírený súbor poistenia pre prípady:
 • straty zamestnania
 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
6,99 % *

Komplexný súbor poistenia Istota:

 • Poskytuje krytie v prípade:
 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
 • hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • krádeže tovaru kúpeného na splátky
 • home assistance (havaríjna situácia v domácnosti, odomknutie zablokovaných dverí v domácnosti, servis domácich spotrebičov po záruke)
individuálne stanovený v zmluve o poskytnutí spotrebiteľského úveru

Komplexný súbor poistenia Istota plus:

 • straty zamestnania
 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
 • hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • krádeže tovaru kúpeného na splátky
 • home assistance (havaríjna situácia v domácnosti, odomknutie zablokovaných dverí v domácnosti, servis domácich spotrebičov po záruke)
individuálne stanovený v zmluve o poskytnutí spotrebiteľského úveru 

  * Pre osoby, ktoré sú v čase pristúpenia k poisteniu samostatne zárobkovo činnými osobami, tento súbor nezahŕňa poistenie pre prípad straty zamestnania. V prípade pracovnej neschopnosti však majú takéto osoby nárok na poistné plnenie v dvojnásobnej výške.

 

Poistenie vychádza zo Všeobecných poistných podmienok a Rámcových zmlúv o poistení. Podľa vašej situácie si môžete zvoliť jeden z troch ponúkaných súborov poistenia, pričom v prípade vzniku poistnej udalosti a pri splnení všetkých poistných podmienok, bude poisťovňa splácať čerpaný úver za vás. Poistenie sa stáva automaticky súčasťou vašej mesačnej splátky.

 

Výhody poistenia

 • poistenie uzavriete jednoducho podpísaním úverovej zmluvy
 • istota a bezpečie v prípade nepriaznivých životných situácií
 • rýchly postup pri likvidácii poistných udalostí

Splátky pre firmy – GRENKE– Leasing

grenke logo vJednoduchosť 

 

Financovanie vášho nákupu je možné rýchlo a jednoducho vybaviť priamo u Vášho dodávateľa.  

 

Uzatvorenie zmluvy s GRENKE je naozaj mimoriadne jednoduché a podstatne rýchlejšie ako vybavenie žiadosti o úver:

 • online spracovanie žiadosti do 30 minút
 • schválenie do 5.000,- € bez účtovných výkazov
 • bežne nulová akontácia
 • prefinancovanie softvéru a služieb

Produkty:

 

operativny-leasingClassic leasing - Operatívny leasing

 

 

 • Forma operatívneho leasingu
 • Doba trvania: 15 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 500,- € bez DPH
 • Zahrnutie splátky do nákladov v plnej výške
 • Možnosť obmeny predmetu leasingu na konci za nový

Produkt je určený zákazníkom, ktorí si uvedomujú v dnešnej dobe rýchleho morálneho zastarania technológií potrebu investovať do najmodernejšej techniky v za účelom zachovania si náskoku pred konkurenciou. Zároveň nechcú mať starosti s recykláciou, skladovaním či zobchodovaním použitej techniky.

 

financny-leasingFinančný leasing

 

 

 • Doba trvania: 36 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 1 000,- € bez DPH
 • Zaradenie predmetu leasingu do majetku a jeho odpisovanie
 • Kúpna cena na konci: dohodnutá symbolická čiastka

Produkt určený zákazníkom, ktorí práve nemajú potrebnú hotovosť, alebo chcú svoje voľné prostriedky investovať radšej do predmetu svojho podnikania. Chcú si zaobstarať moderné vybavenie so zámerom po uplynutí obdobia leasingu túto techniku odkúpiť do vlastníctva za dohodnutú symbolickú cenu.

 

komplexny-prenajomKomplexný prenájom

 

 

 • Doba trvania: 15 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 500,- € bez DPH
 • Zahrnutie splátky a ceny služieb do nákladov v plnej výške
 • Možnosť obmeny predmetu leasingu na konci za nový

Produkt je určený pre zákazníkov, ktorí preferujú okrem prenájmu samotného zariadenia i zabezpečenie komplexných služieb starostlivosti bez ďalších nákladov. Pri realizácii zmluvy je možné zvoliť si rozsah starostlivosti a dodávaného spotrebného materiálu /napr. toner a papier pre multifunkčné zariadenie.

 

Pre zákazníkov:

leasing-kancelarskej-technikyGRENKE je európskym lídrom leasingu výpočtovej a kancelárskej techniky. Vďaka tomu sú naše riešenia komplexné a prispôsobené práve tejto komodite.

 

V dnešnej dobe sú firmy pod veľkým tlakom - aby si zachovali konkurenčnú výhodu sú nútené neustále inovovať technológie. Pre uspokojenie tejto potreby využíva čoraz väčší počet firiem leasing na zaobstaranie najnovšieho a najlepšieho počítačového vybavenia od telekomunikačných systémov, cez servery, pracovné stanice až po notebooky.

 

Aké výhody vám ponúka leasing IT?

 

Pri priamom nákupe počítačov a komunikačných zariadení sa tieto zvyčajne odpisujú po dobu štyri roky. Leasing tento cyklus skracuje, vďaka čomu vám umožňuje neustále vlastniť najnovšie technológie. Tým, že umožňuje zavádzať nové systémy skôr, leasing dáva firmám väčšie možnosti reagovať na neustále sa meniace potreby trhu. To sa odráža v oveľa väčšej flexibilite, nielen v oblasti technológií, ale, čo je ešte oveľa dôležitejšie, v oblasti financovania.

 

Okrem toho, pri leasingu neviažete v investícii vlastný kapitál. To je obzvlášť dôležité pre firmy, ktoré si potrebujú udržiavať vysokú úroveň likvidity. Ak ste v minulosti mali pocit, že ste nútení používať vybavenie dlhšie, než by ste chceli, pri leasingu už nie ste zväzovaní dlhým obdobím odpisovania. Na medzinárodnej i lokálnej úrovni spolupracujeme s renomovanými výrobcami a dodávateľmi výpočtovej techniky, ako napríklad Dell, Lenovo,  Hewlett Packard, Konica Minolta, Xerox a mnohými inými. Vďaka tomu vám môžeme poskytnúť tie najvýhodnejšie podmienky zaobstarania vyspelých informačných technológií.

 

Podmienky pre leasing výpočtovej a kancelárskej techniky

 • od obstarávacej ceny 500,- EUR bez DPH
 • možnosť operatívneho alebo finančného leasingu
 • komplexná starostlivosť o zariadenia vďaka celoslovenskej sieti dodávateľov
 • dĺžka leasingu od 15 do 60 mesiacov
 • softvér, zaškolenie a inštaláciu je možné zahrnúť do splátok
 • výhodné poistenie predmetu leasingu alebo možnosť vlastného poistenia
 • možnosť výmeny predmetu leasingu na konci za nový, modernejší alebo jeho odkúpenie
 • do 5.000,- EUR bez predkladania účtovných výkazov
 • posúdenie žiadosti do 30 minút

tlac-kopirovanieTlač a kopírovanie bez starostí

 

Tlačiarne a multifunkčné zariadenia, ktoré umožňujú tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov, sú už dnes povinnou výbavou každej organizácie. A to bez ohľadu na jej veľkosť a predmet činnosti.

 

Spolupracujeme so špecializovanými dodávateľmi takýto zariadení všetkých významných výrobcov, ako sú Konica Minolta, HP, Xerox, OKI a ďalšími.   Vieme vám ponúknuť jednoduché prefinancovanie menšieho zariadenia vo forme finančného leasingu alebo komplexný prenájom so zabezpečením full servis starostlivosti vrátane dodávok náhradných dielov, toneru a papiera. A to všetko v cene mesačného nájmu.  

 

Starosti so zabezpečením tlačových služieb vo vašej organizácii tak môžete prenechať profesionálom a naplno sa sústrediť na to podstatné, od čoho závisí váš úspech v podnikaní.

Registračné pokladnice na leasing

 

Ak potrebujete riešiť kúpu novej pokladnice, ktorá spĺňa požiadavky nového fiskálneho zákona* no nechcete zbytočne viazať voľné prostriedky – máme pre Vás riešenie. Financovanie investície formou leasingu. Pritom nie je dôležité či sa jedná o pokladnicu pre menšiu prevádzku alebo komplexné riešenie pokladničného systému pre siete predajní. Máme riešenie pre každého zákazníka.

 

Spolupracujeme s dodávateľmi pokladničných systémov renomovaných značiek ako sú Elcom, IBM či Epson po celom území SR. Dokážeme preto vyjsť v ústrety zákazníkom bez ohľadu na miesto podnikania a preferovanú značku.

Obchod

telefon041 5 003 167
0904 444 014

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Technická podpora

telefon041 5 003 168
0907 707 050

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Pri kúpe produktov máte možnosť
platby kartou, alebo môžete
využiť  splátkový predaj.

visa2maesto-master-card1quatro1home-creditcetelem2grenke2
facebook